PostHeaderIcon Investigació i Desenvolupament

La investigació i desenvolupament d’aquests productes és pràcticament nul·la, per exemple els olis es coneixen des de l’antiguitat i amb el pas del temps s’ha completat gairebé i del tot el seu coneixement i les seves aplicacions.

Així han passat per diverses etapes: com a productes alimentaris (llavors), medicinals/cosmètics ( per l’oli de premsada), base per a sabons (per ser triglicèrids), olis secants per a recobriments ( per ser triglicèrids amb dobles enllaços), fabricació de poliuretans ( pel grup OH), olis alimentaris, etc...

Pel que fe referència als plastifcants al 1930 B.F. Goodrich descobreix que el PVC absorbeix un producte que anomena plastificant i que quan es processa transforma el PVC a flexible. Aquest plastificant fou el ftalat de dioctil . A partir d’aquí es van anar desenvolupant altres plastificants de pes molecular mínim de 300 i amb un gran volum espaial de manera que actua fent com una espècie de matalàs entre les molècules de PVC, conferint-li flexiblilitat.

El PVC és un polímer termoplàstic, que significa que pot ser modelable reversiblement sense perdre les seves propietats químiques, físiques i mecàniques.

De la família dels ftalats van sorgir: DOP, DINP, DIBP, DIHP etc... són els més utilitzats per la seva relació qualitat/preu, però no per la seva bona permanència al temps.

  • Família dels ésters adipats: DOA i DIDA, trimellitats: TMO, TMC8-C10, TMC7-C9, citrats, tots monomèrics. Són plastificants més específics ja que s’adapten a situacions d’aplicacions concretes.
  • Família dels epoxidats: Oli de soja i de llinosa epoxidats, epoxiésters,, etc... plastificants secundaris com a inhibidors de la degradació tèrmica i de la hidròlisi àcida, també anomenats plastificants suplementaris.
  • Poliésters: Adilens anomenats, plastificants polimèrics o permanents.
  • Altres famílies: fosfats, benzoats, sebacats. etc...

La investigació estaria en desenvolupar la barreja òptima de plastificants per a cada aplicació en concret, per a controlar les diferents variables que ens interessen: volatilitat, migració, extracció, temperatura, viscositat, lubricació....

Traquisa i la Universitat

Des del seu inici ha mantingut una relació molt cordial amb la Universitat ja que és la forma d’estar al dia a la investigació de l’optimització dels plastificants actuals versus aplicació.

D’aquesta col·laboració s’adjunta un estudi entre la Universitat de Valencia i Barcelona.

The effect of the curing time and temperature on final properties of flexible PVC with an epoxidized fatty acid ester (Plastificante 401) as natural-based plasticizer (febrero de 2009)

 

 


2012/05
CataláEspañolEnglishFrench (Fr)
I+D

foto1

foto3

foto5

foto6

Localització