PostHeaderIcon Olis

castor_oil

Els olis són àcids grassos de cadenes carbonades (C12-C 22) esterificats amb Glicerina que en funció del tipus d’àcid són més o menys secants.

Soja Colza

Els olis secants tenen una elevada proporció d’àcids grassos insaturats, que quan polimeritzen formen una pel·lícula molt resistent i brillant. El procés de polimerització i d’assecament és gràcies a l’oxigen atmosfèric. Tots els olis secants i semi-secants són polimeritzables tèrmicament.

La manera de quantificar si un oli és secant o no és per la mesura de l’índex de iode, com més elevat és més secant i s’estableix la següent escala:

  • Olis secant: a partir de 140 (I2/100 gr.). Tipus d’olis secants: oli de càrtam, oli de fusta (tung), oli de ricí deshidratat , oli de llinosa i els estandolis dels dos últims.
  • Olis semi-secants: entre 110-140 (I2/100 gr.). Tipus: oli de soja i oli de colza.
  • Olis no secants: inferior a 110 (I2/100 gr.). Tipus: oli de pinyola i oli de ricí.

La composició dels olis és una barreja d’àcids grassos ( generalment els mateixos en proporcions diferents) que es diferencien entre si per la quantitat de carbonis (longitud de la cadena) i el nombre de dobles enllaços.


Àcid gras
Longitud cadena
Nombre de dobles enllaços

Àcid Palmític

16

0

Àcid Esteàric

18

0

Àcid Oleic

18

1

Àcid Linoleic

18

2

Àcid Linolènic

18

3

Com es pot comprovar els àcids grassos amb dobles enllaços (índex de iode) determinen la secativitat de l’oli; a major quantitat major assecament.

Donades les característiques dels olis es pot augmentar la viscositat per augmentar la seva secativitat amb dos tipus de processos:

  • Polimerització tèrmica: és un procés físic que manté les condicions de partida de l’oli i només incrementa la seva viscositat. S’anomenen: Polimeritzats/ standolis.
  • Oxipolimerització tèrmica: és un procés físic/químic que augmenta la viscositat i l’activitat superficial. Se’ls denomina; Oxidats/bufats.

Resum.

Els olis utilitzats per a recobriments industrials es poden classificar en tres apartats en funció de la viscositat (assecat/velocitat) i l’activitat superficial.

  • Olis refinats
  • Olis polimeritzats/standoils
  • Olis oxidats/bufats

 


2012/05
CataláEspañolEnglishFrench (Fr)
Plantes d'extracció
Flor de Lino

Foto_soja

180px-Ricinus_communis001

Localització